Sirkulærøkonomi – fra støv til gull

Fylket vårt fører an og viser vei. Stadig flere har sirkulærøkonomi og optimal råvare- og ressursutnyttelse høyt på agendaen.